Emisije v vode iz industrijskih in drugih naprav
Pogoji
Občina


Naselje


MSCODE (kode po WFD)


HGO


ID naprave
Leta

Priključen na ČN? Izpust v površinske vode?
Uredba
Dejavnost
Parametri za izpis
Tip meritve za izpis Povprečna
Min Maks.
Pod mejo detekcije
Prekomerno onesnaževanje
Količina
              
Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052